Aktiefonder – Ett dyrt sätt att spara

aktiefonder

Det var inte länga sedan sen aktiefonder var ett av de absolut bästa sätten att spara pengar. Genom att köpa in sig in en aktiefond kunde man på ett billigt sätt investera sina pengar på ett sätt som gav god riskspridning. Att uppnå en liknande riskspridning var inte möjligt genom att investera direkt i aktier. Detta beroende på att höga courtage och handelsavgifter gjorde det mycket dyrt att själv köpa aktier i ett stort antal olika aktier. Allt för dyrt för att man skulle kunna göra det som en del av sitt månadssparande.

Inte längre billigt

Mycket har dock förändrats sedan dess och aktiefonder är inte längre lika bra val som de en gång var. Det som en gång var ett bra och billigt alternativ har nu blivit ett relativt dyrt alternativ som inte är värd det pris man får betala. Detta har dock inte hindrat att svenskarna fortsätter att investera en stor del av sina pengar i fonder och det har inte hindrat att många finansiella rådgivare fortsätter att rekommendera fonder av gammal vana.

(Eller för att de har fått i uppdrag av bank att sälja in bankens fonder hos bankens sparande. Lita aldrig blint på en finansiella rådgivare. Speciellt inte en som arbetar på en bank. I slutändan jobbar de för banken och banken avgör vad de skall rekommendera till sin kunder. En rådgivare är med andra ord till stor del en säljare.)

Aktiefonder har på många sätt spelat ut sin roll och dagens låga courtage gör att det många gånger är billigare och bättre att investera direkt i aktier. Du kan numera uppnå en bra riskspridning trots att du bara investerar små belopp utan att det behöver kosta dig alltför mycket. Tvärtom är det fondernas årsavgifter som nu är den dyra avgiften som man vill undvika. Detta är speciellt sant när det kommer till passiva fonder där man betalar en avgift och inte får något i utbyte. Aktiva fonder som drivs av skickliga handlar kan fortfarande vara värda sitt pris om de fortlöpande ger en avkastning som är bättre än index. (och den du själv uppnår i din portfölj. )

Varför det är bättre att äga aktier

Anledningen till att det numera är bättre att äga aktier direkt är att det nu finns flera mäklare som låter småsparare köpa och sälja aktier helt gratis. Man kan med andra ord investera i så många olika typer av aktier som man vill utan att behöva oroa sig för avgifterna. Man kan köpa samma aktier som ingår i en fond varje månad utan att det kostnad något alls. Om man däremot köper andelar i fonden måste man betala en avgift varje år. Denna avgift räknas på totalt investerat belopp inte bara på fondens värdeökning.

Låt oss titta på ett exempel där fonden tar ut en årlig avgift om 0.5% av investerat kapital och där du har investerat 100 000 kr vid årets början. År ett så går fonden upp 5.5%. Dina andelar är med andra ord värda 105 500 kr. Vid årets slut så tar banken ut sin årsavgift/ administrationsavgift. Den är som tidigare sagt 0.5 % av kapitalet. Detta motsvarar 527.5 kr och du har 104 472.5 kr kvar. Din slutgiltiga värdeökning är med andra ord 4.72%.

Detta kanske inte verkar helt illa och 0.5% avgift kanske inte låter så högt. Men när man beaktar att avgiften raderade ut mer än 10% av den årliga värdeökningen så ser allt mycket annorlunda ut. Om vi antar ett genomsnittligt år kommer likna exemplet ovan så kommer fondens avgift snabbt att få en betydande effekt på hur stort ditt sparkapital är efter ett antal år. Om du får i genomsnitt 5.5% ränta på dina pengar så skulle du efter 20 år ha 291 775 kr på ditt konto. Om du istället får 4.72% ränta (efter avgift) så skulle du efter 20 år bara ha 251 531 kr. Den till synes lilla avgiften har alltså kostat dig drygt 40 000 kr eller 2000 kr om året. Dvs mycket mer än det verkar som vid en första anblick. Ju mer långsiktig du är med ditt sparande desto större effekt får ränta på ränta effekten och desto sämre val blir en räntefond.

Att investera direkt i aktier är med andra ord oftast ett mycket bättre val. Det särskilt när mäklare som Avanza och Nordnet låter dig handla helt gratis. Men även om du måste betala ett litet courtage så är detta en engångsavgift som har liten påverkan på resultatet över tid. Inte en årlig avgift som får större och större påverkan för vart år som går.