Är ett hus en bra investering?

stockholm2

Att köpa ett hus eller lägenhet anses ofta vara en bra investering och ett viktigt steg in i vuxenlivet. Men är det verkligen en bra ide att köpa ett hus eller kan det vara bättre att hyra. För att besvara denna fråga måste man se till sin egen situation och till hur bostadsmarknaden ser ut för tillfället.

Exempel på faktorer som kan påverka huruvida det är bättre att hyra än att köpa kan t.ex. vara hur länge du tror du kommer bo på orten och hur huspriset på orten ser ut. Just nu är t.ex. priserna i storstäderna mycket dyra. Dessa priser är för tillfället hållbara p.g.a. de mycket låga räntorna men det finns en stor risk att priserna kommer börja sjunka om räntorna går upp eftersom många husägare då ej längre kommer att ha råd att betala sina bolån. Det är omöjligt att veta när räntorna kommer att börja gå upp igen och det är möjligt att huspriserna kommer fortsätta att gå upp ett tag till. Men det ter sig mycket troligt att vi för eller senare kommer då se en priskorrigering ner åt som kan vara ett mycket bra köpläge för den som väljer att hyra tills dess. Det kan vara en bra ide att försöka skaffa ett lånelöfte före en eventuell prisnedgång eftersom bankerna kan få kalla fötter  medan priserna sjunker och vara mindre villiga att ge lånelöften. Du kan lära dig mer om lånelöften här.

Hyra är bortkastade pengar

Ett mycket vanligt argument för att man skall välja att köpa en bostad istället för att hyra är bortkastade pengar att hyra. Pengarna man betalar hyra är borta för evigt. Om man däremot betalar av på sitt huslån så är detta egentligen en typ av sparande och inte bara bortkastade pengar. Problemet med detta är att det inte är sant. Den större delen av din månatliga lånebetalning är ränta inte amortering. Det är med andra ord en utgift, inte ett sparande. Det är sant att räntan är avdragsgill på skatten men detta ger dig bara en mindre besparing. Huvuddelen av räntan förblir en utgift. Historiskt sett har det varit vanligt att många i princip bara betalar räntan på sitt lån och amorterar så lite som möjligt. Det nya amorteringskravet om 2% om året har förbättrat detta men större delen av din månatliga betalning förblir en ren utgift.

Underhåll

Om man hyr ett hus eller en lägenhet så är hyresvärden ansvarig för underhåll. De är ansvariga för att värmepannan funkar, att det inte uppstår fuktskador, att vitvarorna fungerar etc. Man behöver inte oroa sig för något förutom att betala sin månatliga hyra.

Om man däremot äger ett hus så ansvarar man för allt detta själv och måst själv betala för eventuella nya vitvaror, värmepannor etc. som huset behöver. Man måste även själv sköta allmänt underhåll. Detta kan ta mycket tid och kosta mycket pengar. Detta är en kostnad som man helt slipper om man hyr. Om man beaktar dessa kostnader så är det ofta mycket dyrare att äga än det är att hyra. Detta är särskilt sant om man räknar värdet på sin tid som man spenderar för att fixa olika saker i huset.

Om man värderar sin tid högt kan det ofta vara värt att hyra en lägenhet snarare än att köpa.

Hyresreglering

I Sverige så regleras hyrespriserna av hyresreglering. Detta innebär att priserna är mycket lägre än vad de skulle vara om vi hade marknadsmässiga hyror. Detta har skapat en stor rad problem i vårt samhället. Ett av de största är den bostadsbrist som råder i storstadsregionerna. De reglerade hyrorna begränsar lönsamheten i att bygga nya hyreshus och det byggs därför mycket färre hus ‘n det annars skulle göra.

En effekt av hyresregleringen är att det ofta är mycket billigare att hyra än det är att köpa om man kan få tag på en central hyreslägenhet. Det är därför alltid värt att ställa sig i bostadskön i storstäderna i hopp om man kan få en central lägenhet. Om man kan få det är det normalt ett mycket billigare alternativ än att köpa något. Detta är extra sant med de extremt höga kvadratmeterpriserna i centrala Stockholm.

Priset går inte allt upp

En annan vanlig myt är att priset på fastigheter alltid går upp. Detta är dock inte sant och när man ser de nuvarande fastighetspriserna så ter det sig mycket troligt att vi för tillfället befinner oss i en stor bostadsbubbla. Det finns en risk att fastighetspriserna i vissa delar av Sverige kan gå ner så mycket som 40-50% vid en korrigering. Detta skulle vara en överkorrigering men skulle fortfarande kunna orsaka ett stort problem om man måste sälja ett hus under korrigeringen.

Om du vill köpa ett hus på landet eller på en liten ort så är risken för en kraftig korrigering mindre.

Hur ser din livssituation ut

Att köpa ett hus eller en bostadsrätt binder dig till ett visst område. Det är lättare att säga upp en lägenhet än det är att hitta en köpare till en fastighet. Det klan därför vara bättre att hyra om du tror att du bara kommer spendera en kortare tid på en viss ort.