Binära optioner – Bluff, spel eller investering

binära optioner

Binära optioner är ett ganska nytt finansiellt instrument som snabbt har blivit relativt populärt. Detta beror till betydande del på den ofta mycket aggressiva marknadsföring som visar hur man snabbt kan tjäna stora pengar genom att handla med binära optioner. Men är detta verkligen sant? Kan man tjäna stora pengar på binära optioner eller är det bara ett sätt att lura av investerare sina pengar?

Är binära optioner en bluff?

Det enkla svaret på denna fråga är Nej. Binära optioner är inte en bluff. De flesta mäklare som erbjuder handel med dessa optioner är licensierade att göra det. Vanligtvis är de licensierad på Malta eller Cypern. Båda dessa länder har ett välutvecklat regelsystem som styr handeln med binära optioner och mäklarna måste följa dessa regler för att få erbjuda handel med binära optioner. Om du vill vara säker på att en viss mäklare är licensierad så rekommenderar jag att du besöker binäraoptioner.com där du kan läsa om och jämföra olika licensierade mäklare. Om du inte hittar den mäklare du söker där så rekommenderar jagatt du besäker den engelskspråkiga webbsidan Binaryoptions.net istället

Med detta sagt så är det viktigt att förstå att binära optioner är utformade på ett sådant sätt att mäklaren alltid har ett statistiskt övertag vid varje enskild transaktion. För att kunna tjäna pengar så måste du vara duktig på att förutsäga marknadens rörelser. 55-60% av alla optioner som d köper måste mogna i pengarna för att du skall gå jämt upp. Om en högre procent än så mognar i pengarna så går du plus.

Det är viktigt att förstå att en binär option är ett kontrakt mellan köparen och mäklaren. De handlas inte på någon underliggande börs och det finns inga andra parter involverade i transaktionen. Om du tjänar pengar så förlorar mäklaren pengar. Om du förlorar pengar tjänar mäklaren pengar.

Kan man tjäna pengar på binära optioner ?

Ja det går att tjäna pengar på att handla med binära optioner. En duktig handlar kan tjäna stora summor. De flesta investerare som börjar handla med binära optioner förlorar dock pengar. Nästan alla förlorar pengar under den första månaden innan de lär sig mer om handeln. Många framgångsrika handlare säger att man får räkna med att det tar minst 6 månader innan man konsekvent tjänar pengar. Det kan dock gå mycket fortare för en skicklig handlare.

De flesta som prövar att handla med binära optioner förlorar pengar. Detta innebär att du måste vara bättre än genomsnittet för att kunna tjäna pengar. Om du är duktig på att förutsäga marknaden så kan binära optioner vara ett bra sätt att tjäna pengar.

De flesta överskattar hur bra handlare de egentligen är och jag rekommenderar därför starkt att du börjar med att investera ett mindre belopp i binära optioner. Placera aldrig hela ditt sparkapital i binära optioner. Det är bättra att börja med en mindre summa. Behålla resten i säkrare investeringar såsom aktier och fonder. Om du börjar med 5 eller 10% av ditt sparkapital så är det inte hela världen om det går dåligt. Om det går bra kommer ditt kapital snabbt växa utan att du behöver risker mer pengar än den lilla del av din portfölj som du redan riskerat.

Rör det sig om investeringar eller spel?

Binära optioner skall inte ses som investeringar. De har inget bestående värde och om de mognar utanför pengarna är de värdelösa. Man kan inte hålla dessa optioner tills de har ökat i värde såsom man kan med aktier och fastigheter. De har en begränsad mognadstid.

Att jag inte tycker att man kan se binära optioner som investeringar innebär dock inte att man skall se dem som spel. Om man kallar dem spel ger man intrycket att det är slumpen som avgör om man tjänar pengar. Så är dock inte fallet. Skicklighet spelar en mycket stor roll när man investerar i binära optioner. Någon som är skicklig på att se bra tillfällen i marknaden kan tjäna mycket pengar över tid.

Med detta sagt tycker jag inte man kan se det som spel. Jag tycker att det bästa sättet att se på handel med dessa optioner är som spekulering. Man spekulerar på marknadsrörelser. Det rör sig inte om spel, men inte heller om investeringar utan snarare om kvalificerad gissningar om hur marknaden kommer röra sig i framtiden.

Binära optioner har sitt ursprung på kasino sajter och var ursprungligen ett sätt att spela på aktiemarknaden. De var då reglerade av spelkommissionen på Malta. De har dock utvecklats mycket sedan dess och det är inte rättvist att se dagens optioner som spel. Detta reflekteras av det faktum att det inte längre är spelkommissionen som reglerar handeln utan att handeln numera regleras av finanskommissionen. Det gäller på både Malta och Cypern.