Första året någonsin som Ullared inte visar på tillväxt

För första gången visar Ullared ingen ökning på tillväxten i bolaget, istället redovisas som reducerad med 50 miljoner kronor, från 377 miljoner kronor till 339 miljoner. VD Boris Lennerhov förklarar för Hallandsnyheter att han menar att reduceringen av marginalen delvis beror på det utökade trycket från internethandel som ger en ökad konkurrens, men också att man inte satsat nog mycket på varuhuset under 2016 och 2017.

Fortfarande lönsamt

Lennerhov säger dock att företaget fortfarande är väldigt lönsamt, med en omsättning på över fyra miljarder och en vinst på 339 miljoner för 2017 bör anses som ett företag i toppskick. På grund av kostnadsökningarna så måste Ullared expandera med cirka 3-4% årligen. Boris Lennerhov berättar för Hallandsnyheter att han tror att 2018 kommer visa bättre siffror.

Gekås Ullared AB är ett varuhus som erbjuder konsumenter låga priser på en mängd olika varor. 1963 grundade Göran Karlsson företaget, i början hette varuhuset dock Ge-Kås Manufaktur. 4-5 miljoner människor besöker Ullared varje år, och kan således ses som Sveriges mest besöka varuhus. År 2015 arbetade 727 människor på Ullared, men under högsäsong brukar över 1500 personer arbeta där. 2014 såldes över 122 miljoner varor och företaget lagerhåller över 100.000 artiklar.