Lån utan kreditupplysning

pengar

Blancolån utan kreditupplysning

Det är tillåtet för låneföretag att låna ut mindre belopp utan föregående kreditupplysning, förutsatt att lånet ska betalas tillbaka snabbt. Däremot är det inte tillåtet att utan kreditupplysning låna ut stora belopp och/eller bevilja lån med lång löptid.

Om du är på jakt efter ett lån utan kreditupplysning kan du alltså räkna med att du bara kommer att få låna ett litet belopp och att lånetiden kommer att vara kort. Det handlar inte bara om att långivaren vill skydda sig själv mot låntagare som inte betalar tillbaka, utan också om att långivaren måste följa lagen.

Svensk lag ger långivaren tämligen fria händer vad gäller exakt hur kreditupplysning och kreditbedömning ska gå till. Vissa långivare använder sig till exempel av automatisk kreditupplysning där information hämtas enligt en viss standard och lånet sedan beviljas eller avslås baseras på vissa parametrar. Andra långivare tillämpar en manuell process som kan inkludera en högre grad av flexibilitet.

Du kan läsa mer om och jämföra blancolån utan uc här.

Etablerad relation

Bland det långivare som beviljar lån utan att inhämta information från något kreditupplysningsregister hittar vi en hel del företag som enbart erbjuder denna tjänst för låntagare som redan har en etablerad historia hos företaget. När du har skött dina tidigare åtaganden korrekt kan långivaren välja att bevilja dig nya lån utan att göra någon ny kreditupplysning – en bra lösning för låntagare som inte vill ha många omfrågeuppgifter registrerade hos de stora kreditupplysningsföretagen.

Vad menas med omfrågeuppgift?

Det finns givetvis personer som letar efter ”lån utan kreditupplysning” för att de vet att det finns negativ information om dem i de stora nationella kreditupplysningsregistren. Men, det finns också gott om personer som helst vill undvika en kreditupplysning trots att de har en välordnad ekonomisk situation och utan problem skulle bli beviljade ett lån baserat på den information om finns om dem i de stora kreditupplysningsregistren. Anledningen till detta stavas omfrågeuppgifter.

Varje gång någon hämtar information om dig från något av de stora kreditupplysningsregistren registreras detta som en informationspunkt i din kreditupplysning. Detta kallas för omfrågeuppgift och är information som många av registren delar med sig av till varandra.

Exempel: Under år 2016 hyrde du en lägenhet, köpte möbler på avbetalning, tog ett billån och undersökte dina möjligheter att låna pengar till en bostadsrätt genom att be om lånelöfte hos tre olika storbanker. Varje gång gjordes en kreditupplysning på dig. Totalt gjordes alltså sex olika kreditupplysningar om dig, vilket innebär att det finns sex stycken omfrågeuppgifter registrerade för dig för året 2016.

Det är inte ovanligt att långivare och andra företag som ägnar sig åt kreditverksamhet ser omfrågeuppgifter som något negativt i en individs kreditupplysning. Du kan alltså ha en fast inkomst, bra lön, låg skuldsättningsgrad och noll betalningsanmärkningar och ändå ses som en smula suspekt i deras ögon om det finns många omfrågeuppgifter registrerade på dig. De kanske fortfarande beviljar dig den kredit du ansökte om, men de kan kräva högre ränta, kortare avbetalningstid, etc för att kompensera sig för den högre risk de anser att du utgör. Alternativ vill de inte bevilja ett lån på hela det belopp du ansökte om, utan kommer med ett motförslag där de erbjuder dig att låna ett lägre belopp.

På grund av detta är det många privatpersoner som vill undvika att det görs kreditupplysningar på dem. De vill helt enkelt hålla sin kreditupplysningsinformation i gott skick, så att de till exempel kan ta ett stort bolån framöver utan att tyngas ned av tidigare omfrågeuppgifter.

Värt att tänka på är att det inte bara är kreditföretag som kan vilja se vad som finns registrerat om dig i kreditupplysningsregistren, utan negativ information kan även ligga dig i fatet när du vill hyra en lägenhet, öppna ett abonnemang eller byta jobb. Även om man inte har några omedelbara planer på att ansöka om ett bolån eller skaffa nytt kreditkort finns det alltså anledning att vinnlägga sig om att ens kreditupplysningsinformation är i toppskick.

Ny lagstiftning

Lagstiftaren är medveten om det orättvisa i att en person med välordnad ekonomi ska få sin kreditvärdighet sänkt på grund av gamla omfrågeuppgifter. Från och med den 1 januari 2011 gäller därför en ny lag som stipulerar att omfrågeuppgifter ska rensas bort ur kreditupplysningsregister senast ett år från det datum då kreditupplysningen begärdes.

Exempel: Du lämnade in en låneansökan den 1 juli 2016 och långivaren begärde en kreditupplysning på dig samma dag. Kreditupplysningsregistren måste rensa ut denna omfrågeuppgift senast den 1 juli 2017.

Gamla omfrågeuppgifter får alltså bara ligga kvar i ett år. Detta är en förbättring för konsumenten, men innebär inte att man kan strunta helt i frågan. Ett år kan vara lång tid om man till exempel har fått jobb i ny stad och behöver ordna boende, så det finns all anledning att kontinuerligt sträva efter att hålla sin kreditupplysningsinformation i gott skick och hålla antalet omfrågeuppgifter så lågt som möjligt.

Helt konfidentiell kreditupplysning

Det finns långivare på den svenska marknaden som visserligen inhämtar kreditupplysningsinformation om dig när du ansöker om ett lån, men inte gör det från någon av de kreditupplysningsregister som delar information med varandra.

Det finns till exempel långivare som hämtar kreditupplysningsinformation från Creditsafe, ett företag som inte låter de andra kreditupplysningsregistren veta att en kreditupplysning har gjorts på dig. Creditsafe inhämtar inte heller omfrågeuppgifter från andra kreditupplysningsföretag, så din kreditvärdighet hos Creditsafe påverkas inte av att du har många omfrågeuppgifter registrerade på dig i övriga kreditupplysningsregister.

Creditsafe lämnar inte ut information om att någon har hämtat en kreditupplysning om dig hos Creditsafe. Att långivare tidigare har inhämtat information om dig från Creditsafe är alltså inte något som det finns information om på senare kreditupplysningar om dig, och det påverkar inte heller eventuell rating / scoring / omdöme som långivaren kan be Creditsafe utfärda rörande din kreditvärdighet.

Pantbanken

Om du vill låna pengar utan att någon omfrågeuppgift ska registreras i din kreditupplysning är pantbanken är bra alternativ. Pantbanken gör inte någon kreditupplysning på dig över huvud taget, eftersom de har din pant som säkerhet för lånet.

Ett lån hos pantbanken kan inte heller solka ned din kreditupplysningsinformation efter att lånet har beviljats. Om du inte betalar tillbaka lånet i tid väntar pantbanken en viss period (så att du får en extra chans att lösa lånet) och försöker sedan sälja det pantsatta objektet för att få så vis få tillbaka sina pengar. De får bara behålla tillräckligt med pengar för att täcka det du är skyldig – inbringar ditt föremål mer pengar än så är pantbanken skyldig att ge dig mellanskillnaden.

Om det sålda objektet inbringar mindre pengar än av du är skyldig har pantbanken inte rätt att kräva dig på mellanskillnaden. Det är pantbanken som värderar föremålet när du ansöker om lånet och det är pantbanken som bär risken för att det inte säljs tillräckligt dyrt för att kompensera dem.

P2P-lending

På senare år har det dykt upp en hel del sajter online som hjälper till att sammanföra privatpersoner som vill låna pengar med privatpersoner som är villiga att låna ut pengar. Det kallas för peer-to-peer lending (P2PL). Dessa sajter brukar erbjuder alternativa kreditbedömningslösningar. Istället för att försöka inhämta information från något kreditupplysningsföretag kan potentiella långivare välja att till exempel ta en titt på din aktivitet i sociala medier för att försöka bilda sig en uppfattning om vem du är och om du är trolig att betala tillbaka lånet.