Miljö och bilar i Stockholm

Ska man försöka att tolka det som experterna säger och vad dom olika mätningarna visar om föroreningar i luften så måste man nästan vara en professor själv. Christer Johansson, en känd miljöprofessor har på senare tid fått uppmärksamhet i media med ett utspel där han vill ha höjd skatt istället för ett förbud i miljözonerna. Han säger bland annat att man kan använda dom stationer som redan finns för att kontrollera trängselskatten. När fordonen kör förbi så kontrolleras dom automatiskt. Det betyder att äldre bilar som dieselbilar med dålig rening av utsläpp och hög halt av förorening får högre skatt. Idag så utförs det stickprovskontroller av polisen och det är inte optimalt på grund av andra prioriteringar som dom eventuellt har.

Statistik

Tittar man på statistik så är dieseldrivna personbilar ansvarig för 30 % av utsläpp av kvävedioxid. Diesel lastbilar står för 33 %, dieselbuss för 12 %, lätt lastbil diesel 12 % och Personbil bensin 12 %. Men problemet är inte bara kvävedioxid. Luftföroreningarna som finns i Stockholm består också av små partiklar som bildas av trafiken i sig. Det kan vara från dubbdäck eller bromsar. Eller från vägdamm som är riktigt illa för allergiker.

Idag så minskar halterna av förorening i Stockholm. Det är en bra bit kvar för att nå det som ska ses som godkänt. Dieselbilar har idag bättre rening så även om antalet dieselbilar ökar så minskar utsläppen. Det är inte bara bilar som orsakar förorening i luften, även vedeldning och andra långväga källor påverkar luften. Även om man skulle köra med bara elbilar så är det inte säkert att luften blir godkänd enligt vissa mätningar. Kvävedioxiden ja, den försvinner nog men alla partiklar från annan förorening måste man jobba fram en lösning för.