Pension

Som det svenska pensionssystemet ser ut idag finns det tre olika delar att beakta: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Den allmänna pensionen består i sin tur av tre delar: inkomstpension, premiepension och eventuell tilläggspension.

Allmän pension

pensionDen allmänna pensionen för personer födda 1954 eller senare består av inkomstpension och premiepension. Om du är född 1938 – 1953 kan även tilläggspension ingå. Om du är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension endast av tilläggspension och eventuell garantipension.

Den allmänna pensionen betalas ut av en statlig myndighet som heter Pensionsmyndigheten. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension de är tillräckligt gamla. Utbetalningen startar dock inte automatiskt, utan du måste lämna in en ansökan till Pensionsmyndigheten.

Inkomstpension

Hur stor din inkomstpension pension blir beror på storleken på de inkomster du haft. Exempel på sådana inkomster som ligger till grund för din allmänna pension är förvärvsinkomst, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Tilläggspension

Som nämnts ovan är tilläggspension endast något man kan få om man är född 1938 – 1953. Tilläggspension ersätter ATP och är baserad på de pensionspoäng du samlade ihop när du arbetade.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5% av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av den allmänna pensionen. Du väljer själv vilken eller vilka pensionsfonder pengarna ska placeras i (bland de godkända pensionsfonderna) och du kan kontinuerligt välja om. Om du inte gör något aktivt val sätts pengarna i pensionsfonden AP7 Såfa.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd i det svenska pensionssystemet för personer som fyllt 65 år. Garantipension blir aktuell för den som haft låg inkomst eller ingen inkomst.

Tjänstepension

En mycket stor andel av de personer som är anställda i Sverige har arbetsgivare som gör inbetalningar som ger den anställde rätt till framtida tjänstepension. Det är arbetsgivaren som har ingått ett avtal med ett tjänstepensionsbolag till förmån för den anställde.

tjanstepensionOm du har rätt till tjänstepension börjar den betalas ut automatiskt när du fyller 65 år. Det finns vissa möjligheter att starta utbetalningarna tidigare än så, men då måste du själv kontakta det eller de bolag som hanterar sin tjänstepension. För att få reda på vilka bolag det rör sig om kan du logga in på minpension.se. Det är bara vissa tjänstepensionsavtal som tillåter utbetalningar innan 65 års ålder. För dessa brukar den nedre åldersgränsen vara 55 år.

Hur länge tjänstepensionen betalas ut beror på tjänstepensionsavtalet. Vissa avtal stipulerar en mycket kort utbetalningstid, till exempel 5 år, medan andra betalar ut under längre tid. Det finns också avtal som inte har någon gräns utan betalar ut under resten av livet, oavsett hur gammal man blir.

Många tjänstepensionsavtal är flexibla och låter dig välja hur lång utbetalningstid du vill ha när du börjar ta ut din tjänstepension. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja tidsbegränsad utbetalning istället för en sådan som pågår hela livet.

Läs mer om pension hos: