Sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring

sjukvardsforsakring

I skrivande stund finns det ungefär en halv miljon människor i Sverige som omfattas av någon form av privat sjukförsäkring eller privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning jämfört hur med det såg ut förr, men samtidigt är nivån låg jämfört med hur det är i många andra länder. Vi behöver bara titta på vårt grannland Danmark för att se en markant skillnad – i skrivande stund har en bit över 10% av den danska befolkningen någon form av privat sjukförsäkring eller privat sjukvårdsförsäkring. I Danmark är denna typ av försäkring avdragsgill för arbetsgivaren samtidigt som den anställde inte behöver betala förmånsskatt för den – förutsatt att försäkringen erbjuds till samtliga anställda.

Privat sjukförsäkring vs privat sjukvårdsförsäkring

Obs! Det är alltid viktigt att kontrollera försäkringsvillkoren för den försäkring man står i begrepp att teckna, istället för att bara gå på om den kallas för sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring.

Som anställd får man lägre ersättning vid sjukfrånvaro och en privat sjukförsäkring kan täcka upp mellanskillnaden så att man får lika mycket in på kontot som man är van vid. De exakta villkoren varierar, men det är vanligt att en sjukförsäkring börjar betala ut ersättning när man varit sjukskriven i tre månader.

Ibland ingår en sjukförsäkringsdel i en mer omfattande inkomstförsäkring. Det är till exempel vanligt att fackförbunden erbjuder en inkomstförsäkring som ger kompensation vid olika typer av inkomstbortfall, inklusive sjukdom och föräldraledighet.

En sjukvårdsförsäkring kan betala för privat sjukvård, så att man inte behöver vända sig till den allmänna sjukvården. En viktig anledning till att arbetsgivare och privatpersoner tecknar sjukvårdsförsäkringar är att undvika vårdköer och göra det enkelt att omedelbart få råd av medicinsk personal vid sjukdomsfall. Man vill helt enkelt inte sitta i Landstingets telefonkö, slåss om de få akuttiderna på vårdcentralen eller behöva vänta månader på den meniskoperation man behöver för att kunna återgå till arbetet med full kraft. Det är också vanligt att en sjukvårdsförsäkring inte bara betalar för medicin och sjukvård utan även för kringkostnader, till exempel resor och logi i samband med behandlingstillfällen.

Skatteregler

Reglerna för hur sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och eventuella ersättningar från försäkringarna ska beskattas varierar. Ett exempel på en situation där du som anställd förmånsbeskattas är när din arbetsgivare har tecknat en sjukvårdsförsäkring för dig och du får ut ersättning från den för patientavgifter inom offentlig vårt och/eller resor till och från vårdtillfällen.

Försäkringar som tecknas via arbetsgivare men betalas av den anställde kan betalas genom bruttolöneavdrag för den del som inte är förmånsbeskattad.

Mer information hittar du hos Skatteverket.

Övrigt

Tänk på att du i vissa situationer kan ha rätt till ersättning från andra försäkringar. Din vanliga hemförsäkring kan till exempel innehålla klausuler som ger dig rätt till ersättning om du behöver sjukvård eller blir sjukskriven på grund av olycksfall eller för att du har utsatts för ett brott.