Snabblånens framtid

kreditupplysning

Sedan 2006 har Sverige haft möjligheten att låna mindre summor med en kort återbetalningstid. Snabblån blev direkt en stor succé i Sverige och idag finns det mängder av långivare som erbjuder denna populära låneform. Redan från början har dock motståndet varit stort från kritiker till snabblånebranschen, vilket medfört flera förändringar för aktörerna. Ett tag så såg till och med framtiden relativt mörk ut för den här omdebatterade låneformen.

Det svarta fåret

Historien bakom snabblån sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Då handlade det om arbetare som sålde sina lönecheckar dagarna innan löning för en mindre summa än det faktiska värdet. Senare utvecklades detta och det öppnades företag över hela USA där de på liknande sätt köpte lönecheckar och även kringgick de lagar mot ocker som redan fanns i många delstater. Att låna pengar snabbt har alltså sedan länge varit en affärsidé som företag använt sig av för att ge konsumenten vad de vill ha.

I Sverige dröjde det alltså till 2006 innan låneformen etablerades, tillsammans med övriga nordiska länder. Men när det väl kom så fick det en otroligt stor genomslagskraft och antalet långivare ökade explosionsartat på väldigt kort tid. Samtidigt så förde det också dessvärre med sig att flera mindre seriösa aktörer slog sig in på marknaden, vilket hade effekten att många lån beviljades trots att låntagaren inte uppfyllde villkoren. Kreditupplysningarna som redan då var ett krav fullföljdes inte alltid vilket resulterade i rekordmånga betalningsförelägganden hon Kronofogden i direkt relation till snabblån. Detta på grund av att många låntagare som egentligen borde blivit nekade lån istället fick sina ansökningar godkända och därefter inte klarade av återbetalningen.

Reglering och tillsyn

Redan från början så kontrollerades snabblåneföretagen av Finansinspektionen och Konsumentverket. Detta var något som gynnade låntagarna då villkoren blev bättre och likaså regleringen och tillsynen av både befintliga och nya snabblånsföretag. Som följd av detta så försvann också flera av de oseriösa aktörerna på marknaden, och de som fanns kvar fogade sig efter de nya striktare reglerna.

Nu talas det även om en form av kostnadstak för snabblån, vilket skulle medföra att kostnaden för ett lån inte får överstiga den ursprungliga lånesumman. Detta vore ytterligare en reglering av låneformen, men även en faktor som skulle förbättra villkoren för dig som låntagare.

Oavsett så kommer snabblån med all säkerhet fortsätta vara tillgängligt, och marknaden fortsätter att växa trots regleringar och tillsyn från myndigheter.