Spara smart åt dina barn

spara-smart

Det är vanligt att föräldrar vill spara till sina barn, så att de framöver ska ha en sparad slant att ta av – till exempel när det är dags att ta körkort, köpa första lägenheten eller studera utomlands. Det är inte heller helt ovanligt att den äldre generationen sparar åt sina barnbarn eller barnbarnsbarn i samma syfte.

Vad ska man som vuxen tänka på när man börjar spara åt ett barn? Här är några exempel på punkter jag anser är viktiga:

  • Ska sparandet ske i mitt namn eller i barnets namn?
  • Spara i aktier, fonder eller sparkonto?
  • När/hur ska barnet få tillgång till pengarna?
  • Hur ska sparandet ske? (Klumpsumma, årlig överföring, månadsspar, presenter till jul/födelsedag, etc)
  • Hur ska pengarna investeras?

Spara i barnets namn eller i eget namn

Spara i eget namn

En av nackdelarna med att spara i den vuxnes namn är att pengarna rent juridiskt räknas som den vuxnes. Om du sparar i eget namn kan pengarna till exempel beslagtas av kronofogden för att betala dina skulder, om du skiljer dig kan pengarna ingå i bodelningen, om du behöver ansöka om någon form av bidrag kan det sparade beloppet göra att du inte är berättigad till stöd från det allmänna, och om du avlider kan beloppet räknas in när samtliga bröstarvingar – inklusive särkullbarn – kräver sin rätt till laglott. Har man till exempel tre vuxna barn och ett minderårigt barn, och sparar pengar till det minderåriga barnet, vill man ju inte att det sparade beloppet ska fördelas lika över de fyra barnen om man avlider.

Om du väljer att spara i eget namn, ta gärna kontakt med en jurist för att se vilka åtgärder du kan tillgripa för att öka chansen för att pengarna verkligen hamnar hos barnet så småningom. Det kan till exempel röra sig om att göra pengarna till enskild egendom och skriva in särskilda instruktioner om pengarna i ett testamente.

Att spara i eget namn innebär att den unge inte automatiskt får tillgång till pengarna på 18-årsdagen, utan du behåller kontrollen. Du kan till exempel välja att endast bekosta sådant du anser vara bra investeringar, till exempel körlektioner, privat yrkesutbildning eller köp av bostad. Du kan välja att ge den unge ett månatligt bidrag under studietiden istället för att den unge får en stor klumpsumma att hantera. Eller så kan du välja att fortsätta hålla på pengarna (kanske till och med fortsätta månadsspara) tills den unge blir äldre. Du kan till exempel föra över pengarna på 25-årsdagen eller när den unge tar sin universitetsexamen.

Spara i barnets namn

En av nackdelarna med att spara i barnets namn är att barnet automatiskt får tillgång till pengarna när det fyller 18 år. Kommer det att vara redo att fatta kloka beslut om pengarna vid den åldern?

Att en 18-åring får tillgång till en större summa pengar innebär inte bara risk för att pengarna snabbt slösas bort, utan kan också innebära att den unge får ekonomisk möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som resten av familjen inte uppskattar – till exempel försvinna iväg utomlands, köpa ett vrålåk eller hoppa av gymnasiet eftersom studiebidraget inte längre känns viktigt. Pengarna kan också locka till sig personer som inte är särskilt nyttiga för den unge att ha omkring sig.

Många av de nackdelar som räknades upp här ovanför flyttas från den vuxne till den unge om man låter pengarna stå i den unges namn. De kan påverka den unges rätt till bidrag och andra former av stöd, de kan beslagtas för att betala den unges skulder, de kan ingå i giftorättsgodset om den unge gifter sig, och om om den unge använder pengarna för att köpa en bostad för sig och sin sambo finns risk för att bostaden räknas som ”sambogods”. En jurist kan hjälpa dig att bena ut riskerna och se vad som går att förebygga.

Om man sparar i den unges egna namn bör man också fundera igenom vilka rättigheter föräldrarna ska ha så länge barnet är under 18 år. Ska båda föräldrarna ha möjlighet att ta ut pengar från det konto som står i det minderåriga barnets namn? Var och en för sig, eller endast om det görs gemensamt? Om man bara vill att en av föräldrarna – eller inte någon av föräldrarna – ska kunna röra kontot är det viktigt att man vidtar mått och steg för att säkerställa detta.

Övriga lösningar

I vissa situationer är det bäst att sätta upp en fond eller stiftelse för barnet, för att förebygga ovanstående problem.

Laglott & Förskott på arv

Oavsett hur man sparar bör man sätta sig in i reglerna för laglott och förskott på arv, så att sparandet inte får oönskade familjerättsliga konsekvenser.

När ska barnet får tillgång till pengarna?

En viktig fråga är förstås när barnet ska få tillgång till pengarna. Hur man känner inför detta kan ha stor inverkan på hur man väljer att lägga upp sparandet. Det påverkar också sparandets tidshorisont – om man vill att barnet ska få tillgång till pengarna redan på 18-årsdagen är tidshorisonten annorlunda än om man har säkerställt att pengarna inte kan röras förrän barnet fyllt 25 år.

Man bör också fundera på om man över huvud taget vill att den unge ska få fri tillgång till pengarna, eller om man föredrar att ha ett sparande som man själv kan använda för att bekosta utvalda utgifter för den unge. Det går givetvis också att göra en kombination, till exempel ett sparande som den unge får fri tillgång till redan på 18-årsdagen och ett annat sparande som står i spararens namn och som endast bekostar sådant som spararen har godkänt.

Hur ska sparandet ske?

barnDet finns många olika metoder för att lägga upp själva sparandet, och vad man väljer beror förstås delvis på den egna ekonomiska situationen. Det händer till exempel att en vuxen väljer att starta sparandet med en klumpsumma, till exempel för att man har sålt av en tillgång som gått i släkten och vill att pengarna ska gå vidare till den yngre generationen.

Månadssparande är väldigt vanligt och går smidigt att ordna med autogiro. Vill man till exempel investera i fonder kan det finnas vissa fördelar med att kontinuerligt köpa fondandelar under året för att jämna ut toppar och dalar.

En annan lösning är att sätta in pengar i sparandet som present till den unge på bemärkelsedagar, såsom dop, namngivningsceremoni, födelsedagar, namnsdagar, julafton, konfirmation, skolavslutningar och liknande. Vissa upplever det som mer festligt att använda sig av den här lösningen istället för att ha automatiska månadsöverföringar.

Om ekonomin tillåter går det givetvis att kombinera olika metoder, till exempel kickstarta sparandet med en grundplåt, sätta upp automatisk överföring med 200 kr/mån och därutöver sätta in extra pengar vid varje födelsedag och julafton.

Hur ska pengarna investeras?

Det finns givetvis enormt många olika lösningar för hur man kan investera pengarna, och här måste personliga preferenser få spela in. Den investering som Sigrid ser som ett väl avvägt risktagande kan Helen uppleva som så riskfylld att hon börjar ligga vaken om nätterna och oroa sig över att pengarna ska försvinna. Det som Erik anser är en bra lågrisklösning kan Emilia se som slöseri med potentiella vinster. Otto vill absolut inte investera i aktier eller fonder, medan Jasmine anser att det är bästa sättet att skydda pengarna från att ätas upp av framtida inflation. Det handlar inte bara om lågrisk vs hög risk, utan också om vilka risker vi anser det vara viktigast att skydda oss mot och hur vi bedömer risk.

En bank kan ge rådgivning, men tänk på att banktjänstemannen inte är en opartisk rådgivare utan en säljare som har i uppdrag att föreslå lösningar som banken tillhandahåller.

Vad gäller risktagande så kan man låta tidshorisonten spela in. Om vi tittar på pensionssparande sidan finns det gott om lösningar som startar med högriskinvesteringar när det är långt kvar till pensionen, och sedan successivt rör sig mot lågriskinvesteringar ju närmare pensionsdagen spararen kommer. Denna metod kan man tillämpa även för sparande åt barn. När barnet är nyfött inriktar man sig på högriskinvesteringar i till exempel aktier – det finns ju gott om tid att vänta på att marknaden ska vända upp igen efter en lågkonjunktur. I takt med att barnet blir äldre sänker man risknivån. Man vill ju inte att beloppet ska dippa ned på grund av en börskrasch samma år som barnet verkligen behöver ta ut pengar för att kunna köpa körlektioner.

Som alltid är det bra att tillämpa riskspridning istället för att lägga alla ägg i samma korg. Man kan också fundera över om man vill att hela beloppet ska vara lika låst. Kanske vill du ha en del av sparandet i ett sparkonto som ger hög ränta men är låst för flera år framöver, samtidigt som du låter en annan del av sparandet vara mer lättillgängligt så att du enkelt kan nå det om det uppstår ett viktigt ekonomiskt behov hos barnet?