Vad kostar körkortet?

lån till körkort

Med körkort blir världen lite större och det blir enklare att göra både snabba ärenden och längre resor. Dessutom är körkort ett krav i många yrken. Den som bor i en större stad med god tillgänglighet till kollektivtrafik kanske inte har lika stor användning av bil som den som bor i en mindre tätort eller på landsbygden, men att kunna köra bil är något som är viktigt för de allra flesta.

De senaste 25 åren har antalet unga som tar körkort minskat, detta sakta men säkert. En starkt bidragande orsak är kostnaden för att ta körkort. Många unga har helt enkelt inte råd att betala för lektioner och andra kostnader. Givetvis finns dock även andra orsaker, till exempel ett upplevt minskat behov tack vare kollektivtrafik.

Många kostnader

Körkortsutbildningen handlar om mer än bara själva lektionerna. Totalt finns närmare tio olika kostnader som är direkt kopplade till utbildningen. Dessa kan sorteras in i tre kategorier, nämligen sådana som betalas före det att utbildningen kan starta, sådana som är kopplade till utbildning hos trafikskolan samt kostnader för de två prov som ska klaras av innan man kan få tillstånd att köra bil på egen hand.

En synundersökning är obligatorisk för att Transportstyrelsen ska kunna utfärda körkortstillstånd. Kostnaden för undersökningen är omkring 150 kr. Samma belopp ska betalas till Transportstyrelsen för själva tillståndet.

Att skriva in sig på en trafikskola kostar normalt ingenting, men lektionerna kostar givetvis en slant. Många väljer att teckna sig för en intensivkurs. Kostnaden för en sådan ligger normalt på mellan 10 000 – 15 000 kr. Bra att notera är att det kan finnas ganska stora geografiska skillnader. Kort sagt är intensivkurserna normalt billigare i mindre tätorter. För enskilda körlektioner är kostnaden normalt mellan 500 – 700 kr.

För körkortsteorin, som med fördel kan pluggas på trafikskolan, finns egentligen bara en kostnad, nämligen läroboken (omkring 300 kr). För den som vill ta del av hjälpmedel på internet, till exempel med övningsfrågor, blir totalpriset lite högre.

Riskutbildningen är en obligatorisk del av utbildningen. Den sker inte i trafikskolans regi utan denna kostnad debiteras av Transportstyrelsen. Den så kallade ”riskettan” kostar 700 kr medan ”risktvåan” kostar 2000 kr.

Att göra teoriprovet och att köra upp kostar också pengar. För teoriprovet debiteras 325 kr (400 kr på mer obekväm tid). Uppkörningen kostar 800 kr dagtid och 1040 kr om uppkörningen sker på helger eller kvällar. Det är Trafikverket som är ansvarigt för dessa två moment.

CSN-lån för körkort

Vid en snabb sammanräkning av ovan kostnader är det enkelt att se att kostnaden för körkortet kan summeras till ett belopp på upp emot 20 000 kr. Det är ett relativt stort belopp och för den ungdom som har en begränsad ekonomi kan det vara oöverstigligt.

För att underlätta för dem som inte har ekonomin att bekosta sin körkortsutbildning med egna pengar har regeringen nyligen lagt fram förslaget att det ska finnas en möjlighet att ta lån för att klara kostnaderna. Detta ska då ske via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Det synes finnas en stor enighet i riksdagen om detta förslag och förmodligen träder det i kraft den 1 juli 2018.

I ett första skede kommer arbetslösa ungdomar (18-24 år) och långtidsarbetslösa personer mellan 25-47 år att kunna ansöka om CSN-lån för körkort. I ett senare skede kommer ungdomar mellan 19-20 år att inkluderas i programmet.